Tfn: 076 168 27 83

Aktuellt

Hej/Aslamo-Alakum alla föräldrar

” Förskolan Molekylen har samarbeta med Falköping o Skövde Kommun. Vi har egenkö ”

Just nu vi har ej lediga platser.

Ni är välkommen att ställa barn i kö via Skövde o Falköping kommun. Förskolan Molekylen bjuder på hämtning och lämning grattis i Skövde.

Vi söker förskollärare till våren förskolor, välkommen med CV

Välkommen till oss!

Barn föds nyfikna, i de tidiga åldrarna hinner de utforska och upptäcka det en vuxen forskare aldrig hinner med under sitt vuxna forskarliv. Vi tror på barnens forskande instinkt och kunskapstörst och att det måste tas tillvara på samt uppmuntras, för att sedan vidareutvecklas i vuxenlivet.     läs mer……

Galleri

Månadsbrev

Höst Brev
På Förskolans Molekylen Falköping/Skövde:
septemberbrev 2018

Hej och Alsalamo Alaykm igen på er kära föräldrar:
Nu är vi redan på septembermånad igen. Denna gången börjar vi brevet med att berätta för er hur allting flyter på hos oss på förskolan och hur era barn hinner med att vara med på allt. Lek, utegång, rörelseaktiviteter och många intressanta undervisningar både enskilt, i stora och i mindre grupper! I huset arbetar vi också med våra tema. Även utflykterna flyter på hos oss där vi har samlat löv, observerat naturen och samtalat om fridlysta blommor, djur och mycket annat. Våra barn på samtliga avdelningar känner sig tryggare och inskolningarna har gått bra vilket vi är väldigt stolta över. Vi har fått Marita som kommer att arbeta på atomerna och Theresia som arbetar på Pilen. Vi hälsar dem välkomna.
Något som vi tänker att berätta för er med detta brev är att vi vill gärna att era barn har funktionella kläder och skor. Dessa ska också vara anpassade efter väder. På förskolan vill vi att barnen ska bli självständiga och kunna klara av så mycket som möjligt de bara kan. Detta kan vi nå bättre när storlekarna på kläder och skor är anpassade efter barnen. Det finns inte större glädje än när ett barn kan lyckas att ta på sig helt på egen hand. Vi pedagoger finns också alltid hos dem när de behöver hjälp under tambursituationer eller för att vara där och stimulera barnens språkliga och kunskapsförmågor.
Sist vill vi tacka er föräldrar för gott samarbete och för ert fantastiska engagemang.
Mvh Arbetslag på Molekylen

Förskolechef Ali Liaqat

Förskolan Molekylen är öppen för alla barn och har som mål att erbjuda en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.
läs mer…

Forskolan Molekylen ©2014