Tfn: 076 168 27 83

Aktuellt

Hej/Aslamo-Alakum alla föräldrar

” Förskolan Molekylen har samarbeta med Falköping o Skövde Kommun. Vi har egenkö ”

Just nu vi har ej lediga platser.

Ni är välkommen att ställa barn i kö via Skövde o Falköping kommun. Förskolan Molekylen bjuder på hämtning och lämning grattis i Skövde.

Vi söker förskollärare till våren förskolor, välkommen med CV

Välkommen till oss!

Barn föds nyfikna, i de tidiga åldrarna hinner de utforska och upptäcka det en vuxen forskare aldrig hinner med under sitt vuxna forskarliv. Vi tror på barnens forskande instinkt och kunskapstörst och att det måste tas tillvara på samt uppmuntras, för att sedan vidareutvecklas i vuxenlivet.     läs mer……

Galleri

Rektor Ali Liaqat

Förskolan Molekylen är öppen för alla barn och har som mål att erbjuda en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.
läs mer…

Forskolan Molekylen ©2014