Tfn: 076 168 27 83

Aktuellt

Hej/Aslamo-Alakum alla föräldrar

” Förskolan Molekylen har samarbeta med Falköping o Skövde Kommun. Vi har egenkö ”

Just nu vi har ej lediga platser.

Ni är välkommen att ställa barn i kö via Skövde o Falköping kommun. Förskolan Molekylen bjuder på hämtning och lämning grattis i Skövde.

Vi söker förskollärare till våren förskolor, välkommen med CV

Välkommen till oss!

Barn föds nyfikna, i de tidiga åldrarna hinner de utforska och upptäcka det en vuxen forskare aldrig hinner med under sitt vuxna forskarliv. Vi tror på barnens forskande instinkt och kunskapstörst och att det måste tas tillvara på samt uppmuntras, för att sedan vidareutvecklas i vuxenlivet.     läs mer……

Galleri

Månadsbrev

Välkommen tillbaka!

Hej/ Alsalamo Alaykm och välkomna till vårterminen 2020

Vi startar året med att hälsa Wismalaili ( Förskollärare) att välkommen till oss här på Molekylen . Hon kommer att arbeta på avdelning Elektronerna. Från och med v.2 kommer Awaz (Förskollärare) att arbeta på Kotten, hon och wisma byter plats och hon börjar på Kotten. Anna Bertilsson från Atomerna började förskollärarutbildning.

Snart är det dags för utvecklingssamtal. Avdelningar ansvarig pedagoger kommer att boka tid med er under vecka 7. Från och med vecka 9;  Vi är i full gång med utvecklingssamtalen, vänligen respektera tiderna, då vi har många samtal.

Falköpings kommun kommer att skicka placering erbjudande innan sportlovt för skolval. 

För att kunna fokusera helt och fullt på barnen och på det sättet få en lugn miljö och bättre överblick , har vi några önskemål inför detta nya år.

Vi önskar att ni kommer in och lämna era barn till andra våningen. Det är mycket viktigt att ni meddelar någon personal när ni lämnar och hämtar ert barn. Vi ser hellre att ni skickar ett sms istället för att ringa då vi inte alltid har möjlighet att svara. Vi bekräftar så fort vi kan.

Fortfarande vi har mild vinter och det ge oss möjlighet att vi är ofta i ute.  Barn  som har schema 15 t/vecka är lediga under sportlov och påsklov. 

Rektor Ali kommer att jobba måndag och tisdag efter middag i Skövde och resten av vecka i Falköping. Ni är välkommen att träffa honom onsdag-fredag i Falköping eller måndag och tisdag i Skövde.

Vi ser fram emot en lärorik och härlig vårtermin.

Med vänliga hälsningar,

Pelan Noman
Administrator på Molekylen Rektor Ali Liaqat

Förskolan Molekylen är öppen för alla barn och har som mål att erbjuda en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.
läs mer…

Forskolan Molekylen ©2014